Rozstrzygnięcie naboru do programu Dom Kultury+ Edycja 2023

Data publikacji: 03.02.2023
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Z przyjemnością informujemy, że nabór do tegorocznej edycji programu Dom Kultury+ został rozstrzygnięty. 

W tym roku można było ubiegać się o dofinansowanie realizacji jednego z dwóch zadań: Zadanie I – Inicjatywy lokalne lub Zadanie II – Partnerstwo lokalne.

W wyniku procedury konkursowej z grona samorządowych instytucji kultury zostało wyłonionych 60 beneficjentów, których projekty uzyskały najwyższe oceny. W 2023 roku łączne wsparcie, które otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wynosi 2,5 mln zł. W stosunku do zeszłorocznej edycji budżet programu zwiększył się o 0,5 mln złotych.

Tegoroczny nabór zaowocował 135 wnioskami. W związku z wysokim poziomem przedłożonych projektów, w celu realizacji założeń programu, przewidujących (adekwatnie do budżetu programu) przekazanie dotacji grupie 60 beneficjentów, podwyższony został próg punktowy umożliwiający dofinansowanie projektów. Zgodnie z par. 10 ust. 16 Regulaminu dotacje otrzymały wnioski, które uzyskały minimum: dla Zadania I: Inicjatywy lokalne – 75,75 punktów oraz dla  Zadania II: Partnerstwo lokalne - 77 punktów.

Poniżej publikujemy wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu Dom Kultury+ Edycja 2023), listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie), oraz listę aplikacji, które zawierały błędy formalne.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom i gratulujemy beneficjentom – domom, centrom i ośrodkom kultury w całej Polsce.

Program dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.