Raport „Razem w kulturze” w ramach programu Bardzo Młoda Kultura

Data publikacji: 30.08.2018
Autor: Justyna Smolińska
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Zapraszamy do lektury raportu „Razem w kulturze”, powstałego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura. Publikacja ta w sposób pogłębiony traktuje o jednym z najważniejszych aspektów programu, jakim jest współpraca sektora oświaty i kultury. Zawarte w raporcie ustalenia badawcze oraz rekomendacje opracowane zostały na podstawie analizy informacji pozyskanych dzięki wywiadom kwestionariuszowym i pogłębionym przeprowadzonym w ramach badań diagnostycznych w programie Bardzo Młoda Kultura w 2017 roku.