Podsumowanie regionalnych analiz SWOT programu Bardzo Młoda Kultura

Data publikacji: 03.11.2021
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem podsumowującym analizy SWOT przygotowane przez regionalnych Operatorów programu Bardzo Młoda Kultura 2020. 

Program Bardzo Młoda Kultura (BMK) jest wieloletnim programem Narodowego Centrum Kultury, którego głównym zadaniem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej, poprzez intensyfikację, a także wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Ponadto, Program ma na celu tworzenie systemu, w którym kultura pełni rolę narzędzia kształtującego i rozwijającego społecznie ważne postawy oraz umiejętności.

Zgodnie z założeniami programu BMK, w 2020 r. regionalni Operatorzy byli zobowiązani do przygotowania diagnoz wojewódzkich. Jednak ze względu na pandemię koronawirusa i wprowadzone obostrzenia zadecydowano o przesunięciu diagnozy na kolejny rok. W ramach działań badawczych poproszono Operatorów o przygotowanie regionalnych analiz SWOT na temat edukacji kulturowej w przestrzeni mediów wirtualnych.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono główne kwestie proceduralne oraz metodologiczne związane ze źródłami wykorzystanymi przez Operatorów. W dalszej kolejności zaprezentowano analizę czynników uznanych za mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia dla edukacji kulturowej w przestrzeni mediów wirtualnych występujących w danym regionie. Opracowanie uzupełniono o rekomendacje dające szansę usprawnienia edukacji kulturowej prowadzonej w sieci.