Kontakt

Informacje o programie udzielane są w godzinach 10.00-14.00.

Michał Rydzewski
Kierownik Działu Programów Dotacyjnych / Bardzo Młoda Kultura