Raport „Kultura w życiu dzieci i młodzieży”

Data publikacji: 30.06.2023
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Młodzi ludzie chcą uczestniczyć w działaniach kulturalnych gdy czują, że mają na nie wpływ, a relacja jaka łączy ich z prowadzącymi opiera się na wzajemnym szacunku. O tym, jakiej edukacji kulturowej potrzebują dziś dzieci i młodzież piszemy w raporcie Kultura w życiu dzieci i młodzieży, który stanowi podsumowanie materiałów zgromadzonych przez Operatorów regionalnych podczas diagnoz wojewódzkich w ramach programu Bardzo Młoda Kultura na lata 2019-2021.

Diagnozy wojewódzkie zostały przeprowadzone według wytycznych wspólnie wypracowanych przez Operatorów regionalnych i Narodowe Centrum Kultury[1]. Materiały z badań prowadzonych wśród dzieci i młodzieży oraz osób z nimi pracujących stały się podstawą do stworzenia raportu. Najważniejszym celem diagnoz było rozpoznanie partycypacji dzieci i młodzieży w kulturze – zrozumienie, co jest dla nich ważne i znaczące w polu kultury. Jednym z głównych wniosków z przeprowadzonych badań jest silna potrzeba włączenia młodzieży w działania kulturalne, gdyż w coraz mniejszym stopniu uczestniczy ona w tego typu wydarzeniach. W tym celu konieczne jest zapewnienie wsparcia osobom pracującym z młodymi ludźmi w zakresie wzmocnienia ich kompetencji, szczególnie pod kątem podmiotowego uczestnictwa w kulturze młodych ludzi. Trzecia edycja Programu Bardzo Młoda Kultura została zaprojektowana w taki sposób, by odpowiadać na zasygnalizowane w diagnozach potrzeby.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem!

 


[1] Diagnoza wojewódzka w ramach programu Bardzo Młoda Kultura na 2021 r., https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/bardzo-mloda-kultura/raporty/diagnoza-wojewodzka-w-ramach-programu-bardzo-mloda-kultura-2021-