Struktury Kultury #1: otwarte warsztaty dla praktyków edukacji kulturowej

Data publikacji: 23.08.2016
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Ruszyły cykle warsztatowe w województwie kujawsko-pomorskim. Rozpoczęliśmy we Włocławku od spotkania, które łączyło w sobie funkcje badawcze i kompetencyjne.

Rozmowę fokusową na temat edukacji kulturowej w województwie kujawsko-pomorskim poprowadził prof. Tomasz Szlendak z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badania jakościowe są częścią diagnosty prowadzonej na użytek Struktur Kultury przez zespół, którego członkiem jest Pan Profesor.

Pierwszy warsztat poprowadziła Emilia Malczyk, dotyczył improwizacji ruchu i symboliki ciała. Ćwiczenia te przygotowują do pracy w obszarze działań performatywnych i symbolicznych, odwołując się do pracy z uczuciami, emocjami, dotychczasowymi doświadczeniami indywidualnymi, doświadczeniami ponadindywidualnymi (archetypowymi). Zajęcia bazowały na predyspozycjach uczestników, wykorzystując naturalne zasoby.

Wykorzystywana metoda reprezentuje jedną z wiodących współcześnie idei zespolenia treningu tanecznego ruchu (sprawności fizycznej) i treningu odczuwania (zdolności percepcyjne), a także integracji ciała ze sferą psychiczną (samorozwój, świadomość siebie) i rozszerzanie form osobistej kreacji oraz ekspresji (spontaniczność, otwartość).

Podczas drugich warsztatów, prowadzonych przez Katarzynę Jankowską i Agnieszkę Różyńską wspólnie z uczestnikami zastanawialiśmy się nad tym jak pomysł przekuć w projekt.  

Dzięki wspólnej pracy i wymianie doświadczeń uczestnicy działań dowiedzieli się jak ustrukturyzować swój pomysł i zaplanować jego realizację, pozyskać na niego dofinansowanie. Poznali podstawy profesjonalnych narzędzi zarządzania projektami oraz w ramach pracy zespołowej wypracowywali własne metody rozwiązywania problemów. Przedmiotem warsztatów były następujące treści: czym jest projekt? jak zdiagnozować potrzebę społeczną i dostosować do niej pomysł? w jaki sposób sformułować zamierzenia, cele i potrzeby projektowe? jak sformułować wniosek projektowy, by pozyskać fundusze na jego realizację?

fot. Natalia Miedziak-Skonieczna