Ogłoszenie wyników konkursu - BMK Łódzkie

Data publikacji: 08.07.2021
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

30 czerwca 2021 r. poznaliśmy laureatów III edycji Konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura. Spośród 39 nadesłanych wniosków dofinansowanie otrzyma 9 z nich.

LISTA NAGRODZONYCH PROJEKTÓW:
  • Natalia Zwierz "Gmina Mokrsko pod lupą" (10 000 zł) - projekt zakładający zachęcenie dzieci i młodzieży do odkrywania uroków gminy Mokrsko oraz ich promocję, poprzez organizację zajęć warsztatowych zmierzających do przygotowania wyjątkowego przewodnika prezentującego bogactwo historyczne i kulturowe tejże gminy
  • Tomasz Staroń "SEMAFOR - Koluszkowska Ballada Kolejowa" (9 500 zł) - przedsięwzięcie skierowane do dzieci i młodzieży z miasta i gminy Koluszki, skoncentrowane wokół tożsamości lokalnej związanej z koleją i wartości podróży w życiu człowieka
  • Kinga Misiarczyk "Land art – sztuka ziemi. Dialog z naturą."  (7 000 zł) - cykl zajęć teoretyczno-praktycznych prowadzących do stworzenia zróżnicowanych prac plastycznych w plenerze; założeniem projektu jest uwrażliwienie uczestników na otaczającą przestrzeń i wpływ człowieka na środowisko
  • Żanetta Marzuchowska "Sieradzka Filmoteka" (7 500 zł) - przedsięwzięcie mające na celu wyposażenie dzieci w wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego regionu związanego z kinematografią, łączące warsztaty edukacji filmowej ze spotkaniami z artystami
  • Kamila Dubilas "PoznajMY się! I stwórzMY coś niezapomnianego!" (6 050 zł) - projekt zakłada nawiązanie dialogu z młodzieżą, znalezienie odpowiedzi na pytanie czego oczekują, zbudowanie z nimi relacji oraz wspólne stworzenie takich warunków, w których dom kultury stanie się dla nich miejscem spotkań
  • Grzegorz Nowak "Bajki robotów. Wakacyjne warsztaty modelarskie #2" (10 000 zł) - rozwinięcie nowatorskiego projektu edukacyjnego, gdzie uczestnicy zajęć poszerzają swoją wiedzę z historii literatury, komiksu, filmu czy sztuki w oparciu o zagadnienia związane z historią lotnictwa i lotów kosmicznych
  • Magdalena Ziemiańska "Kulinarne zgierzan blogowanie" (5 550 zł) - przedsięwzięcie polegające na stworzeniu bloga kulinarnego, którego autorami będą młodzi zgierzanie, ma za zadanie zwrócić uwagę na to, jak żyli, a dokładniej, jak żywili się mieszkańcy Zgierza przełomu XIX i XX wieku
  • Dorota Kuśmierczak-Skotnicka "Sztuka Podręczna" (9 800 zł) - cykl warsztatów i spotkań z artystami mający za zadanie dostarczenie najmłodszym dzieciom wiedzy i doświadczeń oraz wyposażenie ich w umiejętności pozwalające na rozumienie sztuki i jej samodzielne odkrywanie i tworzenie
  • Joanna Domagalska "Akcja- kreacja" (9 600 zł) - cykl działań edukacyjno-animacyjnych i warsztatów, w trakcie których uczestnicy zostaną wciągnięci do świata poezji i malarstwa, zwykle trudno dostępnego w mniejszych miejscowościach oddalonych od większych aglomeracji miejskich

W komisji oceniającej wnioski znaleźli się: Anna Łebek-Obrycka, Maciej Zygmunt, Luiza Łuszcz-Kujawiak.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a laureatom serdecznie gratulujemy!