Spotkanie operatorów programu Bardzo Młoda Kultura [2-4.03.2020, Radziejowice]

Data publikacji: 06.03.2020
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

W dniach 2-4 marca 2020 roku w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach spotkaliśmy się z operatorami programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

To były trzy bardzo pracowite dni. Zaczęliśmy od zasad facylitacji graficznej i myślenia wizualnego w praktyce – warsztaty przygotował zespół w składzie: Dorota KostowskaOlga ŚlifirskaJakub Oniszczuk.

Drugi dzień w całości zajęła refleksja nad częścią badawczą programu. Cele, sposoby realizacji i wnioski z ewaluacji swoich działań, którą przeprowadzają Operatorzy, omówił dr Marcin Zarzecki.

W 2019 roku każdy z Operatorów wniósł swój wkład w diagnozę stanu edukacji kulturowej w swoim regionie. Nadszedł czas aby podsumować tę pracę i pokazać jej efekt. Wyniki zostały zebrane i omówione przez prof. Sylwię Jaskułę oraz prof. Leszka Korporowicza.

Pomysł na badania świata zainteresowań dzieci i młodzieży narodził się w zeszłym roku – jako uzupełnienie diagnoz wojewódzkich. Temat został zaproponowany przez Narodowe Centrum Kulltury, ale sposób jego przeprowadzenia został wypracowany przez samych operatorów, którzy dwa miesiące pracowali nad strukturą i opisem badań. Praca grupy roboczej (kilkanaście zaangażowanych osób z różnych województw!) została zebrana przez Piotra KnasiaMałopolskiego Instytutu Kultury. Wywołała też bardzo ożywioną dyskusję – spotkanie trwało długo, ale zakończyło się uzgodnieniem struktury badań, które przeprowadzą – każdy w swoim zakresie – wszyscy Operatorzy.

Trzeciego dnia omówiliśmy strukturę ewaluacji i monitoringu Bardzo Młodej Kultury i zebraliśmy wyniki naszej pracy za 2019 rok. Tę część poprowadziła Agnieszka Bąk z Działu Badań i Analiz NCK.

Spotkanie zakończyliśmy wprowadzeniem do tego, czym będziemy zajmować się w najbliższych miesiącach – wszystko to, co łączy się z regrantingiem w programie: kluczowe cele, zasady u działania różnych Operatorów, ale również różnice w podejściu w różnych województwach – omówił Michał RydzewskiDziału Programów Dotacyjnych NCK.