Podsumowanie regionalnych raportów ewaluacyjnych BMK 2021

Data publikacji: 12.08.2022
Autor: AJ
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Publikujemy raport podsumowujący regionalne autoewaluacje przeprowadzone przez Operatorów programu BMK w 2021 roku.

Istotnym elementem programu Bardzo Młoda Kultura jest wdrożony przez Narodowe Centrum Kultury system ewaluacji, obejmujący zarówno badania realizowane przez podmioty zewnętrzne, jak i Operatorów wojewódzkich w ramach autoewaluacji. Każdy z Operatorów po zakończeniu rocznej edycji Programu jest zobowiązany do przeprowadzenia badania zgodnie z przyjętym standardem metodologicznym i sporządzenia podsumowania w formie raportu. Powstałe w 2021 r. dokumenty zostały poddane metaanalizie, na bazie której sformułowano wnioski i rekomendacje na temat realizacji badań, ich analizy i prezentacji.

Autorem raportu jest Rafał Rudnicki, badacz i ewaluator projektów społecznych.