Ewaluacja drugiej edycji programu Bardzo Młoda Kultura

Data publikacji: 12.07.2021
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z badania ewaluacyjnego on-going programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Badanie zrealizował Ośrodek Ewaluacji na zlecenie Narodowego Centrum Kultury.

Program Bardzo Młoda Kultura (BMK) to wieloletni program NCK mający na celu wzmacnianie roli edukacji kulturowej, zarówno dzięki intensyfikacji, jak i wykorzystaniu edukacyjnego potencjału kultury. Głównym zadaniem programu BMK jest projektowanie, testowanie oraz wprowadzanie rozwiązań łączących ze sobą dwie sfery – kultury oraz edukacji, co stanowi fundament tworzenia systemu, w którym kultura jest narzędziem konstytuowania istotnych społecznie kompetencji oraz postaw.

Co roku, w ramach realizacji programu BMK, regionalni Operatorzy podejmują działania przygotowawcze obejmujące promocję, diagnozę, sieciowanie i szkolenia, w następstwie których przeprowadzają konkursy mające na celu finansowanie inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej tworzonych wspólnie przez podmioty kultury oraz placówki oświatowo – wychowawcze. W 2020 r., zgodnie ze wskazaniami z ewaluacji ex-ante programu, badanie skoncentrowane było na działaniach podejmowanych przez Operatorów w kontekście projektów lokalnych: identyfikacji modeli wdrażania projektów oraz porównaniu ich ze względu na uzyskane efekty oraz skuteczność.

Niniejszy raport przedstawia wnioski z badania procesu wyboru i wdrażania projektów lokalnych, dotyczą one m.in. zastosowanych kryteriów wyboru projektów, potrzeb, na jakie odpowiadają projekty lokalne oraz oczekiwanych zmian do wprowadzenia w najbliższej przyszłości.