Znamy wyniki odwołań w programie Kultura dostępna

Data publikacji: 17.04.2024
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

W programie rządowym Kultura dostępna 2024 w ramach procedury odwoławczej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o przyznaniu 25 beneficjentom dotacji na łączną kwotę 862 500 zł. Łącznie w ramach tegorocznej edycji programu Kultura Dostępna 110 beneficjentów otrzyma wsparcie na realizację projektów kulturalnych w całym kraju w kwocie 5 750 000 zł. Średnia wysokość dotacji w programie wyniosła ponad 52 tys. zł.

Wyniki odwołań zostały publikowane na stronie MKiDN.

O programie

Strategicznym celem programu Kultura dostępna jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Zgodnie ze specyfikacją programu środki przeznaczane są na:

  • dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zawierające komponent działań z odbiorcami;
  • działania uwzgledniające mobilność oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej: przeniesienie oferty beneficjenta do miejsc i miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury lub pozyskanie przez beneficjenta wskazanej oferty na rzecz takich miejsc i miejscowości;
  • organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej).

Program rządowy Kultura dostępna jest zarządzany przez Narodowe Centrum Kultury.