Edukacja kulturalna. WYNIKI NABORU

Data publikacji: 28.03.2024
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu rządowego Edukacja kulturalna, zarządzanego przez NCK. W postępowaniu konkursowym do realizacji w ramach programu wyłoniono 106 zadań, które zostaną dofinansowane łączną kwotą 11 204 000 złotych. Informacje dotyczące wyników naboru zostały opublikowane na stronie MKiDN. 

Sprawdź wyniki

Wnioskodawcom, których zadania nie otrzymały dofinansowania, ale w toku oceny uzyskały co najmniej 50 pkt, przysługuje możliwość złożenia odwołania do 7 kwietnia 2024 r.

Strategicznym celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego. Wsparcie finansowe kierowane będzie do projektów, obejmujących działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym. Program umożliwia też wsparcie zadań, które wysoką wartość merytoryczną łączą z potencjałem komercyjnym – pod warunkiem, że wsparcie mieści się w dopuszczalnych limitach pomocy publicznej.

Program Edukacja kulturalna wspiera realizację:

  • projektów wykorzystujących różne formy ekspresji, rozwijających kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, w tym przeglądów i festiwali amatorskie oraz zadań o charakterze integracyjnym, opartych na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych;
  • przedsięwzięć opartych na współpracy z przedszkolami i szkołami, wspomagających realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych;
  • zadań podnoszących kwalifikacje kadr kultury i nauczycieli, rozwijających kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierających komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności;
  • kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do osób dorosłych, w szczególności wykorzystującej formułę tzw. „uniwersytetów ludowych”.