Kontakt

Dział Programów Dotacyjnych
Anna Jermacz
Kierownik Działu Programów Dotacyjnych (Edukacja kulturalna, Kultura - Interwencje, Bardzo Młoda Kultura)
Anna Pasznik
Zastępca Kierownika Działu Programów Dotacyjnych (Dom Kultury+, Infrastruktura domów kultury)
Elwira Gałat
Dział Programów Dotacyjnych (EtnoPolska)
Aleksander Kaczmarczyk
Dział Programów Dotacyjnych (Infrastruktura domów kultury)
Agnieszka Kalita
Dział Programów Dotacyjnych (Ojczysty - dodaj do ulubionych)
Aleksandra Łukomska
Dział Programów Dotacyjnych (BLISKO)
Magdalena Majsterkiewicz
Dział Programów Dotacyjnych (Kultura dostępna)
Marta Mischke (URLOP)
Dział Programów Dotacyjnych
Agata Radecka
Dział Programów Dotacyjnych (Kultura dostępna)
Ilona Spałek-Adach
Dział Programów Dotacyjnych (BLISKO)