Kontakt

Dział Programów Dotacyjnych NCK
Michał Rydzewski
Kierownik Działu Programów Dotacyjnych
Anna Jermacz
Zastępca Kierownika Działu Programów Dotacyjnych / Edukacja Kulturalna
Elwira Gałat
Dział Programów Dotacyjnych
Jakub Kucharczyk
Dział Programów Dotacyjnych
Magdalena Majsterkiewicz
Dział Programów Dotacyjnych
Anna Pasznik
Dział Programów Dotacyjnych / Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, Infrastruktura domów kultury
Dorota Paździora
Dział Programów Dotacyjnych
Agata Radecka
Dział Programów Dotacyjnych / Kultura Dostępna
Justyna Smolińska
Dział Programów Dotacyjnych / Ojczysty – dodaj do ulubionych / Kultura – Interwencje
Ilona Spałek-Adach
Dział Programów Dotacyjnych
Marta Tarka
Dział Programów Dotacyjnych
Barbara Tuszyńska
Dział Programów Dotacyjnych / EtnoPolska