Kontakt

Dział Programów Dotacyjnych
Anna Jermacz
Kierownik Działu Programów Dotacyjnych (Edukacja Kulturalna)
Anna Pasznik
Zastępca Kierownika Działu Programów Dotacyjnych (Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, Infrastruktura domów kultury)
Dominika Dygus
Dział Programów Dotacyjnych
Elwira Gałat
Dział Programów Dotacyjnych
Magdalena Karowska-Koperwas
Dział Programów Dotacyjnych (Bardzo Młoda Kultura)
Jakub Kucharczyk
Dział Programów Dotacyjnych (Konwersja Cyfrowa Domów Kultury)
Aleksandra Łukomska
Dział Programów Dotacyjnych
Magdalena Majsterkiewicz
Dział Programów Dotacyjnych
Dorota Paździora
Dział Programów Dotacyjnych (EtnoPolska)
Agata Radecka
Dział Programów Dotacyjnych (Kultura Dostępna)
Justyna Smolińska
Dział Programów Dotacyjnych (Ojczysty – dodaj do ulubionych, Kultura – Interwencje)
Ilona Spałek-Adach
Dział Programów Dotacyjnych
Ida Szaniawska
Dział Programów Dotacyjnych
Marta Mischke
Dział Programów Dotacyjnych
Wsparcie socjalne artystów i twórców