Kontakt

Dział Programów Dotacyjnych
Anna Jermacz
Kierownik Działu Programów Dotacyjnych (Edukacja Kulturalna)
Anna Pasznik
Zastępca Kierownika Działu Programów Dotacyjnych (Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, Infrastruktura domów kultury)
Ilona Spałek-Adach
Dział Programów Dotacyjnych (BLISKO)
Dorota Paździora
Dział Programów Dotacyjnych (EtnoPolska)
Agata Radecka
Dział Programów Dotacyjnych (Kultura dostępna)
Magdalena Majsterkiewicz
Dział Programów Dotacyjnych (Kultura dostępna)
Justyna Smolińska
Dział Programów Dotacyjnych (Ojczysty – dodaj do ulubionych, Kultura – Interwencje)
Eliza Czech
Zespół ds. Konwersji cyfrowej domów kultury (Konkurs grantowy)
Agnieszka Żak
Zespół ds. Konwersji cyfrowej domów kultury (Konkurs grantowy)
Karol Wuls
Zespół ds. Konwersji cyfrowej domów kultury (Rozliczenie projektu)
Małgorzata Czyżewska
Dział Programów Dotacyjnych
Elwira Gałat
Dział Programów Dotacyjnych
Aleksandra Łukomska
Dział Programów Dotacyjnych (BLISKO)
Marta Mischke
Dział Programów Dotacyjnych
Agnieszka Stępkowska
Dział Programów Dotacyjnych
Ida Szaniawska
Dział Programów Dotacyjnych