Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 - spotkanie facylitacyjne

Data publikacji: 29.05.2023
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

W poniedziałek 22.05.2023 roku w Warszawie odbyło się spotkanie facylitacyjne, w którym uczestniczyli Operatorzy Regionalni programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025.

Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 - spotkanie facylitacyjne
Fot. NCK / Spotkanie facylitacyjne

Podczas spotkania omówiono zasady realizacji założeń w programie Bardzo Młoda Kultura na lata 2023-2025 oraz model współpracy z partnerstwami lokalnymi. Celem pracy warsztatowej było wypracowanie kryteriów wyboru partnerstw. Spotkaniu towarzyszyły także konsultacje programowe oraz wymiana doświadczeń.