Infrastruktura domów kultury. WYNIKI NABORU

Data publikacji: 28.04.2023
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu rządowego Infrastruktura domów kultury, zarządzanego przez NCK.

W postępowaniu konkursowym spośród wszystkich aplikujących podmiotów zostało wyłonionych 110 beneficjentów, do których trafi łączna kwota dofinansowania 19 304 000,00 złotych. Informacje dotyczące wyników naboru zostały opublikowane na stronie MKiDN. 

 

Sprawdź wyniki

Wnioskodawcom, których zadania nie otrzymały dofinansowania, ale w toku oceny uzyskały co najmniej 50 pkt, przysługuje możliwość złożenia odwołania do 8 maja 2023 r.

Program Infrastruktura domów kultury ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Zgodnie z regulaminem, środki programu Infrastruktura Domów Kultury przeznaczone są na:

  • roboty budowlane, w tym rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;
  • zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;
  • przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko.