Kultura dostępna. WYNIKI NABORU

Data publikacji: 16.03.2023
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego, Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu rządowego Kultura dostępna, zarządzanego przez NCK.

W postępowaniu konkursowym spośród wszystkich aplikujących podmiotów zostało wyłonionych 115 beneficjentów, do których trafi łączna kwota dofinansowania w wysokości 4 902 500 złotych. Informacje dotyczące wyników naboru zostały opublikowane na stronie MKiDN. Strategicznym celem programu Kultura dostępna jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Zgodnie ze specyfikacją programu środki przeznaczone są na następujące rodzaje zadań:

  • dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zawierające komponent działań z odbiorcami, także w formie on-line;
  • działania uwzgledniające mobilność i/lub możliwość zdalnej prezentacji oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej: przeniesienie oferty beneficjenta do miejsc i miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury lub pozyskanie przez beneficjenta wskazanej oferty na rzecz takich miejsc i miejscowości;
  • organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej) i/lub działania multimedialne/on-line służące popularyzacji i udostępnianiu społecznościom lokalnym zasobów dóbr kultury.

Sprawdź wyniki: https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-dostepna6

Wnioskodawcom, których zadania nie otrzymały dofinansowania, ale w toku oceny uzyskały co najmniej 50 pkt, przysługuje możliwość złożenia odwołania do 25 marca 2023 r.