Infrastruktura domów kultury. WYNIKI NABORU

Data publikacji: 28.02.2022
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Na podstawie decyzji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, prof. Piotra Glińskiego Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do  programu rządowego Infrastruktura Domów Kultury, zarządzanego przez NCK.

Fot. PEXELS.COM

W postępowaniu konkursowym spośród wszystkich aplikujących domów, centrów i ośrodków kultury zostało wyłonionych 70 beneficjentów, do których trafi łączna kwota dofinansowania 6 131 000 złotych. Informacje dotyczące wyników naboru zostały opublikowane na stronie MKiDN. Program Infrastruktura domów kultury ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Zgodnie z regulaminem środki programu Infrastruktura Domów Kultury przeznaczone są na:

  • roboty budowlane, w tym rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;
  •  zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;
  •  przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko.

Sprawdź wyniki (www.gov.pl)

Wnioskodawcom, których zadania nie otrzymały dofinansowania, ale w toku oceny uzyskały co najmniej 50 pkt, przysługuje możliwość złożenia odwołania do 10 marca 2022 r.