Baza raportów

W bazie gromadzimy opracowania dotyczące kultury autorstwa polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz firm badawczych oraz raporty z badań własnych Narodowego Centrum Kultury. Publikujemy materiały opisywane w „Nowościach Badawczych NCK”. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania.
Formularz wyszukiwania w ramach: Baza raportów

Baza raportów

Wyników: 579
Badania
Aktywne domy kultury

Tytuł: Aktywne domy kultury Autor: Tomasz Kasprzak, Marcin Jewdokimow, Bartłomiej Walczak, Bohdan Skrzypczak, Jacek Gralczyk, Aneta Ostaszewska, Maciej Kochanowicz, Aleksander Tarkowski, Grzegorz...

Badania
Kultura w kryzysie czy kryzys w kulturze

Tytuł: Kultura w kryzysie czy kryzys w kulturze Autor: Maria Buczek, Jakub Głowacki, Mirosław Gronicki, Jerzy Hausner, Krzysztof Markiel, Jacek Purchla, Joanna Szeliga-Sanetra, Agata...

Badania
Porozumienie o współpracy w dziedzinie kultury - Województwo Dolnośląskie (Rzeczpospolita Polska) i Region Alzacji (Republika Francuska)

Tytuł: Porozumienie o współpracy w dziedzinie kultury - Województwo Dolnośląskie (Rzeczpospolita Polska) i Region Alzacji (Republika Francuska) Autor: Rok wydania raportu: 2009 Finansowanie:

Badania
Europejskie Polityki Kulturalne 2015. Raport ze scenariuszami przyszłości publicznego finansowania sztuki współczesnej w Europie

Tytuł: European Cultural Policies 2015. A Report with Scenarios on the Future of Public Funding for Contemporary Art in Europe || Europejskie Polityki Kulturalne 2015. Raport ze scenariuszami...

Badania
Information systems to support the mobility of artists and other professionals in the culture field: a feasibility study

Tytuł: Information systems to support the mobility of artists and other professionals in the culture field: a feasibility study Autor: Andrew McCoshan, Nick McAteer, Michael Blakemore, Richard...

Badania
Samorządowe instytucje kultury: peryferia czy centra aktywności kulturalnej? Nowe formy uczestnictwa w kulturze na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich

Tytuł: Samorządowe instytucje kultury: peryferia czy centra aktywności kulturalnej? Nowe formy uczestnictwa w kulturze na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Autor: Fundacja Rozwoju...

Badania
Stetoskop kulturalny – diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu wodzisławskiego

Tytuł: Stetoskop kulturalny – diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu wodzisławskiego Autor: Wodzisławskie Centrum Kultury: Nadia Mechine, Joanna Stanisz – Cebula,...

Badania
The Impact of Culture on Creativity

Tytuł: The Impact of Culture on Creativity Autor: KEA Rok wydania raportu: 2009 Finansowanie: Komisja Europejska

Badania
Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych

Tytuł: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych Autor: ECORYS: Marta Mackiewicz, Beata Michorowska, Agata Śliwka Rok wydania raportu: 2009 Finansowanie: Ministerstwo Gospodarki

Badania
Evaluating the socio-economic impacts of selected regenerated heritage sites in Europe

Tytuł: Evaluating the socio-economic impacts of selected regenerated heritage sites in Europe Autor: Sophia Labadi Rok wydania raportu: 2008 Finansowanie: European Cultural Foundation (ECF),...

Badania
Visas/the discordant note. A White Paper On Visa Issues, Europe and artists’ mobility

Tytuł: Visas/the discordant note. A White Paper On Visa Issues, Europe and artists’ mobility Autor: Freedom of Musical Expression (FreeMuse), European Live Music Forum (ELMF), European Council...

Badania
Mobility of Cultural Professionals from the UK, Ireland, Netherlands and Portugal

Tytuł: Mobility of Cultural Professionals from the UK, Ireland, Netherlands and Portugal Autor: Rod Fisher, Marilena Stanciu,Catarina Toscano Rok wydania raportu: 2008 Finansowanie: