Raport o szkolnictwie artystycznym

Data publikacji: 19.03.2009
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Raport należy do kolekcji 15 raportów opracowanych na potrzeby Kongresu Kultury Polskiej 2009. Raporty przygotowali eksperci i badacze reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski. Kongres Kultury Polskiej 2009 odbył się w dniach 23-25 września 2009 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Inicjatorem i Honorowym Patronem Kongresu Kultury Polskiej 2009 był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Partnerami wydarzenia zostali Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezydent Miasta Krakowa. Instytucją odpowiedzialną za organizację Kongresu było Narodowe Centrum Kultury. Wydarzenie miało na celu podsumowanie zmian oraz debatę nad kondycją i wyzwaniami stojącymi przed polską kulturą.

W pierwszej części raportu zamieszczono podsumowanie dotyczące instytucjonalnych uwarunkowań systemu oświaty w obszarze szkolnictwa artystycznego I i II stopnia oraz w szkołach policealnych. Przytoczono dane dotyczące szkół artystycznych, ich absolwentów i terytorialnego układu szkół w Polsce. Podsumowano uwarunkowania prawne funkcjonowania szkolnictwa artystycznego w Polsce. W drugiej części wskazano na zmiany rynkowe w szkolnictwie artystycznym, a zwłaszcza na finansowanie z budżetu państwa.