Skłoting w Europie Środkowej i Rosji

Data publikacji: 02.05.2019
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Tytuł: Skłoting w Europie Środkowej i Rosji

Autor: Europejskie Centrum Solidarności

Rok: 2018

Skłoting w Europie Środkowej i Rosji
Fot. pixabay.com

Raport ECS, pierwotnie opublikowany w języku angielskim w czasopiśmie „Baltic Worlds”, jest próbą eksploracji zagadnienia skłotingu w Europie Środkowo-Wschodniej.

W pierwszym rozdziale raportu zaprezentowano analizę cyklów skłotingu w Pradze. Głównym tematem rozdziału drugiego jest skłoting w dwóch polskich miastach (Warszawie i Poznaniu). W kolejnym rozdziale znajdziemy analizę politycznego skłotingu na Węgrzech, a czwarta część opracowania przedstawia zjawosko skłotingu na Litwie, w szczególności w Wilnie. Rozdział piąty dotyczy skłotingu w Rosji, w Leningradzie i późniejszym St. Petersburgu. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie tomu i prezentuje wnioski z badań. 

Niemal wszystkie teksty, które znajdziemy w publikacji, oparte zostały na bezpośrednich doświadczeniach skłotingu, a niektórzy z autorów są lub byli zaangażowani w ten ruch.