Raport: Społeczny wpływ dizajnu. Potencjał projektantów grafiki i wzornictwa przemysłowego w Małopolsce

24.08.2016
1 minuta

Tytuł: Społeczny wpływ dizajnu. Potencjał projektantów grafiki i wzornictwa przemysłowego w Małopolsce

Autor: Jagoda Komusińska, Łukasz Maźnica, Paulina Simonides, Dawid Sobolak, Jan Strycharz

Rok wydania raportu: 2015

Finansowanie: Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych, MKiDN

galeria
galeria

Opis: Celem niniejszego raportu jest przedstawienie wyników badań dotyczących wpływu twórczości grafików i wzorników przemysłowych na społeczeństwo. W pierwszej części publikacji opisano na czym polega społeczny wpływ dizajnu oraz sposoby w jaki dizajnerzy mogą pozytywnie oddziaływać na zmianę społeczną. W drugiej skupiono uwagę na sytuacji w województwie małopolskim analizując ilościowe dane dotyczące twórczości wzorników przemysłowych i grafików w tym regionie. Małopolskę, jako miejsce badań, wybrano ze względu na nadanie wzornictwu specjalnego statusu w strategii rozwoju  tego województwa (określono je jako jedna ze specjalizacji regionalnych).

Zasięg: Małopolska

Język: polski

Słowa kluczowe: dizajn, grafika, wzornictwo, wzornictwo przemysłowe, społeczeństwo, Małopolska, sztuka użytkowa, projektant

Link: Społeczny wpływ dizajnu.