Ochotnicze straże pożarne - lokalne centra kultury

Data publikacji: 21.02.2017
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Tytuł: Ochotnicze straże pożarne - lokalne centra kultury. Raport z badań 2016

Autor: Piotr Adamiak, Magda Biejat, Beata Charycka

Rok wydania raportu:

Finansowanie: Stowarzyszenie Klon/Jawor, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", MKiDN

Ochotnicze straże pożarne - lokalne centra kultury
Fot. Konrad Gruza, Flickr galeria

Opis: Publikacja przedstawia stan Ochotniczej Straży Pożarnej w Polsce. Analiza dotyczy mapowania ogólnej działalności oraz sposobu funkcjonowania jednostek, a także rozwija wątek aktywności kulturalnej, jaką OSP podejmują stając się często lokalnymi centrami kultury w swoich społecznościach. Raport omawia wyniki bada n ilościowych i jakościowych. Te pierwsze przeprowadzono ze 170 jednostkami, a ich wyniki porównano z podobnym badaniem wykonanym rok wcześniej. Badania jakościowe miały miejsce w 6 województwach (lubelskim, warmińsko-mazurskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim oraz kujawsko-pomorskim), gdzie prowadzono wywiady ze strażakami i lokalnymi liderami oraz obserwacje uczestniczące w jednostkach OSP.

Język: polski

Zasięg: Polska, woj.: lubelskie, warmińsko-mazurskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, kujawsko-pomorskie

Słowa kluczowe: ochotnicza straż pożarna, lokalny, regionalny, społeczność lokalna