Raport o stanie czytelnictwa książek w Polsce w II roku pandemii (2021–2022)

Data publikacji: 21.07.2023
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Badanie naukowe Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa książek w Polsce w II roku pandemii (2021-2022) przeprowadzone zostało w ramach Planu Ewaluacji i Monitoringu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. W listopadzie 2021 r. zrealizowano sondaż metodą CAPI na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku co najmniej 15 lat, liczącej 1974 respondentów. Pomiar powtórzono w marcu 2022 roku na próbie 2009 osób.

Raport prezentuje porównanie wyników IV pomiarów (z 2019, 2020, 2021 i wiosny 2022 roku) pozwala na obserwację wpływu etapów pandemii na praktyki lekturowe Polaków. Wyniki najświeższego pomiaru (z marca 2022 r) wskazują m.in., że:

  • czytelnictwo książek w Polsce wraca do stanu sprzed pandemii COVID-19,
  • nie potwierdziła się hipoteza o sezonowości praktyk lekturowych,
  • odsetek osób czytających książki rośnie wraz z poziomem wykształcenia – a maleje wraz z wiekiem,
  • częściej czytają kobiety niż mężczyźni.

Po więcej interesujących informacji dotyczących czytelnictwa, najchętniej czytanej literatury i autorów, odsyłamy do raportu.

Fot. Pixabay

Badanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.