Raport o mediach audiowizualnych

Data publikacji: 19.03.2009
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Raport należy do kolekcji 15 raportów opracowanych na potrzeby Kongresu Kultury Polskiej 2009. Raporty przygotowali eksperci i badacze reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski. Kongres Kultury Polskiej 2009 odbył się w dniach 23-25 września 2009 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Inicjatorem i Honorowym Patronem Kongresu Kultury Polskiej 2009 był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Partnerami wydarzenia zostali Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezydent Miasta Krakowa. Instytucją odpowiedzialną za organizację Kongresu było Narodowe Centrum Kultury. Wydarzenie miało na celu podsumowanie zmian oraz debatę nad kondycją i wyzwaniami stojącymi przed polską kulturą.

W raporcie zaprezentowano dane dotyczące rynku mediów w Polsce, z uwzględnieniem prasy, radia, telewizji, internetu oraz usług internetowych. Celem opracowania jest przedstawienie problemów sfery audiowizualnej w kontekście zmian społecznych i kulturowych w Polsce od 1989 r. Autorzy opracowania skoncentrowali się na analizie zmian polskich mediów audiowizualnych oraz ich diagnozie na tle sytuacji w innych krajach europejskich. W raporcie sformułowano również rekomendacje na dla władz publicznych, m.in. w zakresie edukacji medialnej i rynku medialnego.