Raport: Nauczyciele i nowoczesne praktyki edukacyjne

28.04.2017
2 minuty

Tytuł: Twórca, buntownik, strażnik, nieświadomy użytkownik. Nauczyciele i nowoczesne praktyki edukacyjne

Autor: Tomasz Kasprzak, Olga Jurkowska, Alek Tarkowski

Rok wydania raportu: 2017

Finansowanie: Open Society Foundation

galeria
galeria

Opis: Raport przedstawia wyniki badania jakościowego przeprowadzonego wśród 30 nauczycieli z pięciu krajów Europy - Estonii, Francji, Holandii, Niemiec i Polski. Badacze przeprowadzili wywiady z dydaktykami, którzy wymykają się etykiecie standardowego nauczyciela - często w swojej pracy stosują nowe technologie, mają sporą wiedzę o prawie autorskim, sami tworzą i czasem także upubliczniają stworzone przez siebie materiały edukacyjne.

Badania dotyczyły stosunku nauczycieli do prawa autorskiego w kontekście praktyk edukacyjnych wykorzystujących nowe technologie. Raport dzieli dydaktyków na 4 grup ze względu na ich stosunek do praw autorskich: twórców, buntowników, strażników i nieświadomych użytkowników (do których zalicza się większość "zwykłych" nauczycieli). Wyniki badania posłużyć mają autorom do dalszych działań związanych z upowszechnianiem nowych technologii i wolnych licencji.

Zasięg: Europa: Estonia, Francja, Holandia, Niemcy, Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: edukacja, nauczyciel, szkoła, uczeń, prawo autorskie, creative commons