Metody badania filmów dla dzieci

Data publikacji: 25.08.2023
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Publikacja porusza tematykę oddziaływania treści oraz materiałów audiowizualnych na wiedzę i postawy dzieci. Ukazuje rolę filmów i programów telewizyjnych w procesie edukacji językowej najmłodszych. Znajdziemy tam również przegląd narzędzi wspierających ewaluację treści filmowych. Uwagę czytelnika zwrócono również na zidentyfikowane w trakcie pomiaru ograniczenia oraz wskazano możliwe modyfikacje.

Fot. Freepik

W książce, oprócz części teoretycznej, zawarto również komponent badawczy. Autorzy przeprowadzili dwa badania jakościowe. Pierwsze z nich miało na celu ukazanie potencjału badań eye tracking’owych (śledzenie ruchu gałek ocznych) w ewaluacji filmów dla dzieci na przykładzie serii Historyjek na tropie. Objęto nim 30 zainteresowanych dzieci w wieku od 6 do 10 lat uczęszczających do lubelskich i krakowskich szkół podstawowych. Drugie badanie zrealizowano metodą panelu eksperckiego z przedstawicielami studia filmowego FUMI, a tym samym producentami wspomnianej wyżej serii filmów animowanych dla dzieci.

Z przeprowadzonego badania wynika m.in., że płeć danej postaci nie różnicuje zainteresowania najmłodszych odbiorców filmów. Wpływają na to inne cechy ułatwiające im identyfikację z konkretną postacią tj. aparat ortodontyczny czy plaster przyklejony na wybranej części ciała. Co więcej, z badania wynika, że emocje, które odczuwają bohaterowie filmów dla dzieci intensyfikują uwagę najmłodszych na pokazywanych im kadrach. Prowadzą one do większej chęci podejmowania przez nich interpretacji oglądanych scen, a także służą utożsamianiu się z postaciami, jak i przyswajaniu historii ukazanej w filmie.

Publikacja dostępna na stronie księgarni Attyka