Culture in times of COVID-19

Data publikacji: 25.08.2023
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Składający się z trzech części raport stanowi globalne opracowanie dotyczące wpływu pandemii na sektor kultury. Odnosi się także do obszarów wspierających powstawanie kulturalnego ekosystemu w duchu zrównoważonego rozwoju. Został zaprezentowany podczas Culture Summit w Abu Zabi w maju 2022 roku w charakterze manifestu kultury jako kolektywnego, żywego doświadczenia. Stanowi on kontynuację współdziałania UNESCO oraz Departamentu Kultury i Turystyki Abu Zabi nad inicjatywami o charakterze strategicznym, które mają na celu wspieranie rozwoju kultury rozumianej jako dobro publiczne, a także ochronę i promocję różnorodności form wyrazu kulturowego. Te działania zwiększą szansę na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r. i później.

Fot. Pixabay

Celem postawionym przez grupę badaczy jest wgląd w aktualne trendy oraz strukturalne przemiany mające szanse podnieść rangę kultury jako jednego z sektorów ekonomii. Ich zdaniem kultura stoi przed szansą przeformułowania i stania się jednym z głównych aktorów wdrażających rozwiązania zrównoważonego rozwoju. W badaniu wykorzystano analizy danych zastanych, datowanych na okres od 2020 roku do 2022 roku i 40 wywiadów z ekspertami oraz analizy ekonomiczne. Warto zwrócić uwagę na podkreślony przez autorów problem braku danych z państw globalnego południa oraz krajów arabskich, który był powodem podjęcia decyzji o zwiększeniu liczby wywiadów z ekspertami - przedstawicielami tych państw, w celu częściowego zniwelowania nierówności. Zaapelowano jednak o dążenie do globalnej standaryzacji danych.

Jak zdiagnozował zespół badawczy, w 2020 roku wartość dodana brutto sektora kulturalnego spadła o 25%. W czasie pandemii strukturalne problemy, z którymi instytucje kulturalne borykały się już wcześniej, ujawniły się w pełnej okazałości. Okoliczności te stanowią przesłankę do zredefiniowania kultury jako przyszłej podstawy struktury socjoekonomicznej.

Oryginalny raport dostępny jest na stronie UNESCO