RAPORT: EUROPEJCZYCY I ARCHEOLOGIA

Data publikacji: 25.09.2017
2 minuty

Tytuł: Europejczycy i archeologia

Autor: Inrap, Harris Interactive

Rok wydania: 2017

Archeologia
Archeologia

Dzięki współpracy z firmą Harris Interactive, w dziewięciu państwach europejskich przeprowadzono ankiety, które miały na celu zbadać, jaki jest stopień zaznajomienia narodów europejskich z zagadnieniami nauki, jaką jest archeologia oraz zwiększyć ich wiedzę na temat związanych z nią pojęć oraz metod pozyskiwania i analizowania źródeł archeologicznych. Badane społeczności mają bardzo pozytywny stosunek do archeologii, uznają wysoką wartość oraz użyteczność tej dyscypliny, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym, a także jej wpływ na inne nauki. Zdecydowana większość badanych uważa, że obywatele powinni mieć podstawową wiedzę archeologiczną i że przedmiot ten powinien być nauczany w szkole.

Europejczycy wiedzą niewiele o wykopaliskach prewencyjnych. Najbardziej zaznajomieni z tym pojęciem są Polacy i Włosi. Kiedy wyjaśniono, jakie są podstawowe założenia konserwacji dziedzictwa archeologicznego, respondenci jednogłośnie opowiedzieli się za ochroną szczątków i zapobieganiem ich nieodwracalnemu uszkodzeniu. Większość Europejczyków uważa, że ochrona dóbr kultury powinna zostać powierzona sektorowi publicznemu, ponieważ tylko rząd może zadbać o zachowanie dziedzictwa archeologicznego niezależnie od obecnie przyjętych priorytetów badawczych.

Zasięg: Europa

Język: angielski

Słowa kluczowe: archeologia, wykopaliska prewencyjne, dobra kultury, dziedzictwo

Materiały do pobrania
Europeans & Archaeology