AKTYWNOŚCI I DOŚWIADCZENIA POLAKÓW W 2017 R.

Data publikacji: 23.05.2018
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Tytuł: Aktywności i doświadczenia Polaków w 2017 roku

Autor: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Rok: 2018

Publikacja przedstawia wyniki badań dotyczących aktywności i doświadczeń Polaków w różnych dziedzinach życia społecznego i kulturalnego w roku 2017. Badanych pytano m.in. o ich uczestnictwo w kulturze, sposoby spędzania czasu wolnego, ich aktywności towarzyskie, wyjazdy zagraniczne, a także udział w akcjach dobroczynnych i protestach.

Z raportu wynika, że w roku 2017 skala uczestnictwa Polaków w kulturze i imprezach sportowych wzrosła, podobnie czytelnictwo książek; wiele aktywności i doświadczeń było udziałem większej części Polaków (niejednokrotnie najwyższej w historii badań CBOS-u).

„Przykładowo blisko połowa badanych (49%, o 2 punkty procentowe więcej niż w 2016) była w zeszłym roku w kinie, z czego niemal dwie piąte (38%) – więcej niż raz. W porównaniu do roku 2016 także nieco więcej osób było na koncercie (41%, wzrost o 2 punkty), na wystawie (33%, wzrost o 2 punkty), w muzeum lub galerii (33%, wzrost o 2 punkty) oraz w teatrze (22%, wzrost o 3 punkty). W przypadku koncertów i wystaw możemy mówić o rekordowej popularności na przestrzeni ostatnich siedmiu lat, a jeśli chodzi o kino i teatr – o jednej z największych w ciągu trzydziestu lat.”