Powrót do stacjonarnej edukacji

Data publikacji: 14.10.2021
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Raport „Szkoła ponownie czy szkoła od nowa? Jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji?” opublikowany w 2021 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przedstawia dane z badania okresu powrotu uczniów do szkół w trakcie trwania pandemii koronawirusa, a ponadto skłania do refleksji na temat przyszłości polskiej edukacji.

fot. Pixabay

W badaniu wzięło udział 1 627 nauczycieli i 3 785 uczniów uczęszczających do klas 6-8 szkoły podstawowej oraz szkół średnich. Badanie zrealizowano metodą CAWI, wysyłając ankiety internetowe do nauczycieli współpracujących z CEO i organizacjami pozarządowymi oraz upowszechniając je na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Ankiety skierowane do uczniów zamieszczano w mediach społecznościowych oraz rozsyłano za pośrednictwem kadry nauczycielskiej.

W raporcie składającym się z trzech części skupiono uwagę na aspektach związanych z ponownym odnalezieniem się uczniów i nauczycieli w szkolnej stacjonarnej rzeczywistości. Wyniki zaprezentowane w publikacji dotyczą m.in. emocji, potrzeb i planów obydwu grup badanych.

Z badania wynika, że podczas powrotu do stacjonarnego nauczania dla uczniów najistotniejszy okazał się aspekt społeczny. Ponad 70% młodzieży doceniło zarówno możliwość wyjścia z domu, jak i kontaktu z rówieśnikami. Z kolei większość nauczycieli przyznała, że w pierwszym etapie powrotu do nauki stacjonarnej skupi swoją uwagę przede wszystkim na odbudowie relacji między uczniami, dobrostanie podopiecznych i zapewnieniu im wsparcia psychologicznego.

Raport opublikowano na stronie internetowej Centrum Edukacji Obywatelskiej:

https://ceo.org.pl/publikacje/rozwoj-szkoly-i-doskonalenie/szkola-ponownie-czy-szkola-od-nowa-jak-wyglada-powrot-do