Data publikacji: 12.11.2021
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Raport „Nastolatki 3.0” opublikowany przez NASK – Państwowy Instytut Badawczy przedstawia dane z kolejnej edycji ogólnopolskiego badania uczniów oraz ich rodziców i opiekunów. Jego celem była diagnoza oraz interpretacja zachowań polskich nastolatków w internecie, poznanie opinii młodych na temat sieci, a także – zestawienie tych danych z wyobrażeniami i obserwacjami dorosłych.

Fotografia przedstawia cztery dziewczynki korzystające z telefonów komórkowych.
Fot. Pixabay

W badaniu, zrealizowanym w grudniu 2020 r., wzięło udział 1733 uczniów uczęszczających do 7 klasy szkoły podstawowej i 2 klasy szkoły ponadpodstawowej oraz 893 rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży z 61 szkół w Polsce. Badanie zrealizowano metodą CAWI.

W raporcie zaprezentowano dane dotyczące m.in. oceny organizacji nauki zdalnej i jej oddziaływania na relacje międzyludzkie, kwestii cyberprzemocy, zachowań ryzykownych czy prywatności w sieci. Ponadto przedstawiono wnioski związane z cyfrowymi aktywnościami i planami zawodowymi młodzieży.

Nastolatki spędzają w internecie średnio blisko 5 godzin dziennie. W dni wolne od zajęć szkolnych czas ten wydłuża się średnio do nieco ponad 6 godzin. W 2020 r., ze względu na pandemię koronawirusa, nauka była prowadzona w znacznym stopniu w trybie zdalnym. 70% nastolatków oceniło jej organizację pozytywnie, jednak 45,3% przyznało, że po zakończeniu pandemii wolałoby powrócić do stacjonarnej formy zajęć. Myśląc o swojej przyszłości zawodowej, 31% badanych uczniów chciałoby podjąć pracę związaną z technologiami cyfrowymi i internetem.

Raport opublikowano na stronie Thinkstat pod linkiem: https://thinkstat.pl/publikacje/nastolatki-3-0-raport-z-ogolnopolskiego-badania-uczniow-2021-r