Data publikacji: 25.09.2009
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Raport należy do kolekcji 15 raportów opracowanych na potrzeby Kongresu Kultury Polskiej 2009. Raporty przygotowali eksperci i badacze reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski. Kongres Kultury Polskiej 2009 odbył się w dniach 23-25 września 2009 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Inicjatorem i Honorowym Patronem Kongresu Kultury Polskiej 2009 był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Partnerami wydarzenia zostali Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezydent Miasta Krakowa. Instytucją odpowiedzialną za organizację Kongresu było Narodowe Centrum Kultury. Wydarzenie miało na celu podsumowanie zmian oraz debatę nad kondycją i wyzwaniami stojącymi przed polską kulturą.

Raport stanowi kompendium dotyczące polskich muzeów. W pierwszej części podsumowano stan muzeów w Polsce po 1989 r. Wskazano na ich liczebność, finansowanie, a także ofertę merytoryczną. W drugiej części przedstawiono tendencje rozwoju i przemian w muzealnictwie europejskim. Trzecia część opracowania stanowi rekomendacje dla polskich muzeów, m.in. z uwzględnieniem uwarunkowań legislacyjnych oraz propozycją zmiany struktury zarządzania muzeami.