Data publikacji: 17.05.2019
Autor: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ)
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Tytuł: Muzea w 2017 roku

Autor: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ)

Rok: 2018

 

Muzea w 2017 roku
NIMOZ

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów powadził projekt Statystyka muzeów (2013-2015), w ramach którego zbierane były dane dotyczące funkcjonowania placówek muzealnych – bez względu na ich formę prawną czy też wielkość. Dzięki tym danym możliwa była kompleksowa analiza sektora muzealnego oraz diagnoza kondycji polskich muzeów. Publikacja Muzea w 2017 roku to kolejna odsłona zbioru analiz danych zebranych w ramach projektu Statystyka muzeów. Niniejsze wydanie jest  drugim tomem roku serii wydawniczej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Opracowanie zawiera analizy eksperckie oraz zbiór danych w formie graficznej. Obrazują one obecną sytuację polskiego sektora muzealnego, wskazując wybrane aktualne trendy oraz obszary, w których niezbędne są modyfikacje. W badaniu statystycznym obejmującym 2017 rok wzięło udział 247 muzeów, na temat których informacje zbiorcze przedstawiono w niniejszej publikacji.