Raport o finansowaniu i zarządzaniu instytucjami kultury

Data publikacji: 19.03.2009
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Raport  należy do kolekcji 15 raportów opracowanych na potrzeby Kongresu Kultury Polskiej 2009. Raporty przygotowali eksperci i badacze reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski. Kongres Kultury Polskiej 2009 odbył się w dniach 23-25 września 2009 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Inicjatorem i Honorowym Patronem Kongresu Kultury Polskiej 2009 był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Partnerami wydarzenia zostali Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezydent Miasta Krakowa. Instytucją odpowiedzialną za organizację Kongresu było Narodowe Centrum Kultury. Wydarzenie miało na celu podsumowanie zmian oraz debatę nad kondycją i wyzwaniami stojącymi przed polską kulturą.

Raport o finansowaniu i zarządzaniu instytucjami kultury opracowany został przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Małopolską Szkołę Administracji Publicznej. Celem było zebranie i uporządkowanie informacji dotyczących instytucji kultury w Polsce w latach 1995-2007, tj. zarządzania nimi i ich finansowania. Autorzy postawili sobie za cel również sformułowanie rekomendacji dla polityki w tej sferze aktywności społeczno-gospodarczej.

Z raportu wynika, że liczba instytucji kultury i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w obszarze kultury w latach 2004-2007 systematycznie rosła. Równocześnie wzrosła liczba osób w nich zatrudnionych. W stosunku do ogólnego zatrudnienia stanowią one 0,7%. Obszar kultury jest zdominowany przez podmioty publiczne. Liczba podmiotów prywatnych podejmujących działalność kulturalną w ostatnim okresie rośnie, ale nadal stanowi margines. Dlatego rozwój kultury jest uzależniony od poziomu wydatków budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a tylko w niewielkim stopniu wynika  z inwestycji sektora prywatnego.