Data publikacji: 25.09.2009
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Raport należy do kolekcji 15 raportów opracowanych na potrzeby Kongresu Kultury Polskiej 2009. Raporty przygotowali  eksperci i badacze reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski. Kongres Kultury Polskiej 2009 odbył się w dniach 23-25 września 2009 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Inicjatorem i Honorowym Patronem Kongresu Kultury Polskiej 2009 był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Partnerami wydarzenia zostali Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezydent Miasta Krakowa. Instytucją odpowiedzialną za organizację Kongresu było Narodowe Centrum Kultury. Wydarzenie miało na celu podsumowanie zmian oraz debatę nad kondycją i wyzwaniami stojącymi przed polską kulturą.

W pierwszej części raportu znalazła się diagnoza stanu polskiego wzornictwa. Autorki opisały warunki kształcenia specjalistów w zakresie wzornictwa, w tym system szkolnictwa wyższego, a także system pracy polskich projektantów. W opracowani wskazano na praktyki upowszechniania polskiego wzornictwa i inicjatywy Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Autorki wskazały również na aspekty ochrony własności intelektualnej, w tym sytuację prawną i pomoc państwa w tym zakresie. W raporcie znalazły się dane dotyczące wzornictwa jako sektora branż kreatywnych.  W drugiej części raportu przedstawiono tendencje i kierunki rozwoju wzornictwa w Unii Europejskiej oraz w Polsce.