Raport o edukacji kulturalnej

Data publikacji: 19.03.2009
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Raport należy do kolekcji 15 raportów opracowanych na potrzeby Kongresu Kultury Polskiej 2009. Raporty przygotowali eksperci i badacze reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski. Kongres Kultury Polskiej 2009 odbył się w dniach 23-25 września 2009 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Inicjatorem i Honorowym Patronem Kongresu Kultury Polskiej 2009 był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Partnerami wydarzenia zostali Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezydent Miasta Krakowa. Instytucją odpowiedzialną za organizację Kongresu było Narodowe Centrum Kultury. Wydarzenie miało na celu podsumowanie zmian oraz debatę nad kondycją i wyzwaniami stojącymi przed polską kulturą.

Raport wskazuje główne problemy edukacji kulturalnej, a przez to - potencjału, jaki może rozbudzić ona w Polakach. Autorka zwraca uwagę, że w Polsce obecne są dwa wzajemnie zwalczające się podejścia. Z jednej strony mamy do czynienia z tradycyjnie rozumianą kulturą wysoką, a z drugiej promowaną m.in. przez działaczy animatorów kulturę popularną. W tekście oprócz aktualnego i pożądanego stanu edukacji kulturalnej przedstawiono także problem kształcenia kulturalnego, niezbędnego dla świadomego uczestnictwa w kulturze.