Raport o promocji Polski przez kulturę

Data publikacji: 19.03.2009
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Raport należy do kolekcji 15 raportów opracowanych na potrzeby Kongresu Kultury Polskiej 2009. Raporty przygotowali eksperci i badacze reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski. Kongres Kultury Polskiej 2009 odbył się w dniach 23-25 września 2009 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Inicjatorem i Honorowym Patronem Kongresu Kultury Polskiej 2009 był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Partnerami wydarzenia zostali Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezydent Miasta Krakowa. Instytucją odpowiedzialną za organizację Kongresu było Narodowe Centrum Kultury. Wydarzenie miało na celu podsumowanie zmian oraz debatę nad kondycją i wyzwaniami stojącymi przed polską kulturą.

W raporcie omówiono zagadnienie dyplomacji kulturalnej, jako ramę odniesienia do promocji Polski poprzez kulturę. Raport prezentuje transformacje podejść oraz metod promowania kraju, wraz z przemianami struktury organizacji odpowiedzialnych za ten obszar dyplomacji kulturalnej. Opracowanie stanowi przegląd narzędzi oraz uwarunkowań finansowych promocji polskiej kultury za granicą w latach 1989-2008. W raporcie znalazły się również rekomendacje dotyczące adekwatnych narzędzi promocji Polski poprzez kulturę.