Zwrot edukacyjny w kulturze?

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 2(105)/2019

W sytuacji, kiedy sztuka staje się formą edukacji, kurator czy artysta tracą bezpowrotnie swoją hegemoniczną pozycję na rzecz uczestników procesu uczenia się. Czy można dziś mówić o edukacyjnym ukierunkowaniu działań instytucji kultury? W jaki sposób właściwości zwrotu edukacyjnego mogą wpływać na badania naukowe? A może edukowanie staje się raczej modną etykietą niż faktyczną właściwością działań podejmowanych w polu kultury? (ze wstępu prof. Marty Kosińskiej, prof. Agaty Skórzyńskiej, dr Sylwii Szykownej i Jakuba Walczyka).

Spis treści

Zwrot edukacyjny w kulturze?

Wstęp. Edukultury. Praktyki uczenia (się) w kulturze najnowszej - Marta Kosińska, Agata Skórzyńska, Sylwia Szykowna, Jakub Walczyk
Pomiędzy adaptacją a edukacją. Sztuka mediów jako wprowadzenie do technokultury - Ryszard W. Kluszczyński
Badaczki i edukatorki. O (nie)refleksyjnych transformacjach edukacji kulturowej - Marta Kosińska
Cyfrowe archiwa/bazy danych – wspólnota praktyki w działaniu - Anna Nacher
Badanie jako uczenie się. Zwrot edukacyjny i wiedza w środowisku zurbanizowanym - Agata Skórzyńska
Wyjście z muzeum – sztuka mediów jako laboratorium rzeczywistości - Sylwia Szykowna
Zwrot ku publiczności? Audience development jako próba uspołeczniania instytucji kultury - Bartek Lis
Zwrot edukacyjny z perspektywy artystek. Kilka wstępnych rozpoznań - Karolina Sikorska
Muzeum jako przestrzeń dialogu. O koncepcji zwrotu edukacyjnego w muzeum - Elżbieta Nieroba

Odbiorca jako (współ)twórca

Rozwój, kryzys i wspólnota. O praktycznej realizacji mazowieckiego programu edukacji kulturalnej - Anna Świętochowska, Maja Dobiasz-Krysiak
Pedagogika teatru – próba definicji. Zwrot edukacyjny w teatrze - Anna Rochowska
Fotografia: inspirować i edukować. Wybrane działania fundacji dla filmu i fotografii - Justyna H. Budzik
Pedagogika z kultury. Klasy aktywności twórczej jako laboratorium doświadczeń kulturowych - Agata Cabała, Katarzyna Michalska
Projekt „Wielość rzeczywistości”. O nas i muzeum - Beata Nessel-Łukasik
Blogowe (nie)uczestnictwo. Pozainstytucjonalny zwrot edukacyjny w kulturze - Olga Kosińska

Omówienia

Dzieciństwo na piśmie - Maja Brzozowska-Brywczyńska
O kulturze niepodległości - Magdalena Woźniewska-Działak

Sprawozdania

Deklaracja z Sydney. Prawa człowieka w perspektywie wielopodmiotowej - Leszek Korporowicz, Sylwia Jaskuła