Wydanie specjalne

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 100/2018

Numer 100/2018 "Kultury Współczesnej" zbiega się z 25-leciem istnienia czasopisma. Został poświęcony historii i współczesności badań nad kulturą. Jego celem jest prezentacja osiągnięć polskich badań nad kulturą – przypomnienie ich najważniejszych tradycji na tle badań światowych, ukazanie oryginalności dokonań polskich badaczy w obszarze metodologii badań kulturowych oraz wskazanie współczesnych kierunków rozwoju.  Artykuły nie tylko podejmują kwestie teoretyczne, ale też stanowią analizy i interpretacje przykładów z polskiej rzeczywistości kulturowej (prof. Marianna Michałowska).