Niepełnosprawność i technologia

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 3(102)/2018
Niepełnosprawność i technologia

Studia nad niepełnosprawnością, chociaż dysponują ugruntowaną tradycją i teorią, są w Polsce ciągle mało znane. Tematyka ta, zdominowana przez dyskursy pedagogiki specjalnej, edukacji specjalnej, polityki społecznej czy rehabilitacji i medycyny, rzadko kiedy postrzegana jest jako interesujący przedmiot badań dla kulturoznawców, antropologów czy medioznawców. Kulturoznawcza refleksja nad niepełnosprawnością, nawet jeśli pojawia się na łamach czasopism czy monografii, dotyczy zagadnień bardzo ogólnych, wprowadzających w zagadnienie, lub dotyczy rozróżnienia między medycznym i społecznym modelem niepełnosprawności. Warto zatem zastanowić się nad samą kategorią niepełnosprawności i jej skomplikowanymi relacjami z technologią (ze wstępu dr Magdaleny Zdrodowskiej i dr Sylwii Kołos).

Spis treści

Niepełnosprawność i technologia

Wstęp. Niepełnosprawność – techniki wsparcia, techniki reprezentacji - Magdalena Zdrodowska, Sylwia Kołos
Technologia jako narzędzie społecznej dystynkcji. Nieoczywiste relacje techniki i niepełnosprawności - Magdalena Zdrodowska
Artefakty i technologia kultur wojskowych wspierająca weteranów z niepełnosprawnością - Beata Borowska-Beszta
Strategia pośrednika w ukazywaniu niepełnosprawności na ekranie w kontekście rozwoju techniki filmowej i języka ruchomych obrazów - Wojciech Otto
Od idei postępu do technologii zagłady. O wystawie Postęp i higiena oraz innych kulturowych odniesieniach do nazistowskiej eksterminacji osób niepełnosprawnych - Katarzyna Ojrzyńska
W szesnastowiecznym świecie medykamentów i technologii dla leczenia chorób wszelakich - Anetta Luto-Kamińska
Od gruźlicy do elektrycznego oka. Medycyna, niepełnosprawność i technologia w Polskiej Kronice Filmowej - Sylwia Kołos
Widzialność, kompensacja i kontrola. Niepełnosprawne postacie w grach wideo - Bartosz Wieremiej
Selfie – kreowanie wizerunku a emancypacyjna rola fotografii w reprezentacji osób niepełnosprawnych - Aleksandra Powierska

Konteksty niepełnosprawności

Penicylina i protezy. Pomoc UNRRA w odbudowie polskiego przemysłu medycznego po drugiej wojnie światowej - Sławomir Łotysz
Kultura Głuchych a technologie wspomagające słyszenie. Między cyborgizacją a luddyzacją osób z wadami słuchu - Juliusz Iwanicki, Beata Iwanicka
„Chmura” dostępnej sztuki - Robert Więckowski

Granice sztuki

Matesztuka - Jerzy Olek
Architektura bidonvilles w Casablance - Katarzyna Wiącek

Omówienia

Granice niepodzielnego - Agnieszka Kaczmarek
W cyrkowej triadzie - Magdalena Juźwik
Wracamy do interpretacji, czyli Interpretatywny słownik terminów kulturowych 2.0 - Magdalena Szewerniak