Spis treści

Niepełnosprawność i technologia
3(102)/2018

Spis treści

Spis treści

Niepełnosprawność i technologia

Wstęp. Niepełnosprawność – techniki wsparcia, techniki reprezentacji - Magdalena Zdrodowska, Sylwia Kołos
Technologia jako narzędzie społecznej dystynkcji. Nieoczywiste relacje techniki i niepełnosprawności - Magdalena Zdrodowska
Artefakty i technologia kultur wojskowych wspierająca weteranów z niepełnosprawnością - Beata Borowska-Beszta
Strategia pośrednika w ukazywaniu niepełnosprawności na ekranie w kontekście rozwoju techniki filmowej i języka ruchomych obrazów - Wojciech Otto
Od idei postępu do technologii zagłady. O wystawie Postęp i higiena oraz innych kulturowych odniesieniach do nazistowskiej eksterminacji osób niepełnosprawnych - Katarzyna Ojrzyńska
W szesnastowiecznym świecie medykamentów i technologii dla leczenia chorób wszelakich - Anetta Luto-Kamińska
Od gruźlicy do elektrycznego oka. Medycyna, niepełnosprawność i technologia w Polskiej Kronice Filmowej - Sylwia Kołos
Widzialność, kompensacja i kontrola. Niepełnosprawne postacie w grach wideo - Bartosz Wieremiej
Selfie – kreowanie wizerunku a emancypacyjna rola fotografii w reprezentacji osób niepełnosprawnych - Aleksandra Powierska

Konteksty niepełnosprawności

Penicylina i protezy. Pomoc UNRRA w odbudowie polskiego przemysłu medycznego po drugiej wojnie światowej - Sławomir Łotysz
Kultura Głuchych a technologie wspomagające słyszenie. Między cyborgizacją a luddyzacją osób z wadami słuchu - Juliusz Iwanicki, Beata Iwanicka
„Chmura” dostępnej sztuki - Robert Więckowski

Granice sztuki

Matesztuka - Jerzy Olek
Architektura bidonvilles w Casablance - Katarzyna Wiącek

Omówienia

Granice niepodzielnego - Agnieszka Kaczmarek
W cyrkowej triadzie - Magdalena Juźwik
Wracamy do interpretacji, czyli Interpretatywny słownik terminów kulturowych 2.0 - Magdalena Szewerniak