Miasta-utopie

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 3(106)/2019

Miasta, będące nieustannym procesem transformacji, wymagają nie tyle budowania od nowa, ile przeprojektowywania, restauracji i eksperymentowania, w wyniku którego stają się idealne – nie idealnie zbudowane, ale idealnie zsieciowane i dostępne (ze wstępu prof. Magdaleny Matysek-Imielińskiej i dr Agaty Twardoch)