Numer

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 1-2(5-6)/1995
Numer

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Filozoficzno-kulturowe konteksty poznania

Odbóstwianie nauki: racjonalizm a postmodernizm - Michał Buchowski
O tak zwanym mocnym programie socjologii wiedzy szkoły edynburskiej - Andrzej Szahaj
Kulturowy proces organizowania - Monika Kostera
Dwa nurty współczesne antyfundamentalizmu filozoficznego - Jerzy Kmita

Dyskusja: Wokół moralności nowoczesnej i ponowoczesnej

Wojowanie byt nasz podniebny - Andrzej Miś
Moralność - rozum - etyka, kilka uwag do "Dwóch szkiców o moralności ponowoczesnej" Zygmunta Baumana - Jan P. Hudzik
Fundamentalizm, antyfundamentalizm a etyka dyskursu - Paweł Zeidler
Baumanowski dekalog nowoplemienny - Teresa Pękala
Wolność i samotność - Jadwiga Mizińska
A jeśli etyki zabraknie - Zygmunt Bauman

Biografie uczonych

Sir Karl R. Popper - Adam Chmielewski

Recenzje i omówienia

Aktualność pragmatyzmu - Leszek Koczanowicz
Humanizm naturalistyczny wobec dylematów kultury - Tadeusz Szkołut
Antropologia kulturowa i "reszta" humanistyki - Emilia Jamroziak
O doświadczeniu socjologa - Anna Zeidler-Janiszewska

Sprawozdania

Etyka dyskusji a etyka rozmowy. (Notatki z konferencji "Problemy ponowoczesności. Wokół koncepcji Zygmunta Baumana". Poznań - Puszczykowo 18-21 X 1994) - Jadwiga Mizińska
Przegląd nowych czasopism naukowych i kulturalnych - Anna Zeidler-Janiszewska