Z perspektywy filozofa i socjologa kultury

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 1(3)/1994
Z perspektywy filozofa i socjologa kultury

W numerze zamieszczono dyskusję nad książką "Kulturowy wymiar przemian społecznych".

 

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Z perspektywy filozofa i socjologa kultury

Kompetencja kulturowa a uczestnictwo w kulturze - Marcin Czerwiński
Jean Baudrillard - między rozpaczą a ironią - Andrzej Szahaj
Od redakcji - Teresa Kostyrko
Od zamkniętej do otwartej formuły kanonu kulturowego - Elżbieta Wąchnicka-Chwaliszewska

Dyskusja nad książką "Kulturowy wymiar przemian społecznych"

O "antropologizacji" i "lietraturyzacji" współczesnej humanistyki - Anna Zeidler-Janiszewska
Społeczeństwo jako zmowa milczenia - Zygmunt Bauman
Postkomunistyczny chaos i postnowoczesny pluralizm - Andrzej Szpociński
Zbiorowisko - Maria Gołębiewska
A to Polska właśnie - Roman Kubicki
Głos w dyskusji - Jacek Sójka
Głos w dyskusji - Paweł Dybel

Biografie uczonych

Recenzje i omówienia

Co Cywjan zobaczył po drugiej stronie lustra - Alicja Helman
Wokół postmodernizmu - Beata Frydryczak
"Maszyna do pisania" jako wehikuł niepewnej przyszłości nauki o kulturze - Magdalena Saganiak
Postmoderna i śmierć - Anna Zeidler-Janiszewska

Sprawozdania

Krakowskie spotkanie "Ingardenologiczne" - Anna Zeidler-Janiszewska
Filmoznawcy o mediach - Andrzej Pitrus
Estetyka polska XX wieku. Historia - problemy - perspektywy - Teresa Kostyrko