Kulturowe przedstawienia sportu

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 1(94)/2017
Kulturowe przedstawienia sportu

Tematem numeru są kulturowe przedstawienia sportu. Nie były one, jak dotąd, przedmiotem wielu badań kulturowych i społecznych. Prof. Iwona Kurz i Piotr Kubkowski napisali we wstępie: „Oglądając przedstawienia sportowe, podobnie jak inne formy przedstawień, oglądamy samych siebie. Dyscypliny traktowane jako narodowe, styl gry czy walki, sposób wyrażania emocji – wszystko to jest wynikiem kontekstu kulturowego i historycznego”.

W numerze znalazł się też zapis dyskusji dotyczącej wydania „Encyklopedii wiedzy o kulturze”. Pieciotomowa publikacja przygotowana przez lubelskie środowisko naukowe byłaby pierwszą tego rodzaju nie tylko na gruncie polskim, ale też przynajmniej europejskim.

Spis treści

Spis treści

Kulturowe przedstawienia sportu

Wstęp. Kulturowe przedstawienia sportowe. „Sport. I co z tego?” Co widać w przedstawieniu sportowym - Iwona Kurz, Piotr Kubkowski
Performatyka i dramatologia sportu. Próba przewrotki teoretycznej - Dariusz Kosiński
Słuchowiska sportowe. Rozpoznania - Piotr Kubkowski
Gem, set, algorytm. Intermedialne projekty wykorzystujące dane tenisowe - Antoni Michnik
Performatywność pływania - Patrycja Wróbel
„Hej, hej, tu NBA”, czyli recepcja amerykańskiego basketu w Polsce - Jakub Papuczys
Transformacje piłki nożnej 1989-1993. „Niedziela cudów” jako studium przypadku - Konrad Niciński
„W składzie węgla i papy”. Cudowne lata dziewięćdziesiąte polskiej piłki nożnej - Kornelia Sobczak
„Szkoda, że państwo to widzieli”. Przemiany infrastruktury i topografii warszawskiego sportu w świetle źródeł tekstowych i fotograficznych - Igor Piotrowski
Transformacja przestrzeni sportowych w Warszawie - Adam Kadenaci

Sport bez retuszu

Walczyć z gracją. Estetyka ciała w zapasach - Magdalena Juźwik
„Damskie wspinanie”. Analiza płci kulturowej w warszawskim środowisku wspinaczkowym - Jagoda Schmidt
Trzy żywoty Oscara Pistoriusa - Przemysław Nosal
Celebryta czy odmieniec. Figura paraolimpijczyka w narracji społecznej - Grzegorz Kubiński
Na wirtualnym stadionie – piłka nożna jako przestrzeń wyobraźni. Na przykładzie internetowego managera piłkarskiego Hattrick - Konrad Borek

Recenzje i omówienia

Gutenberg w galaktyce McLuhana - Kalina Kukiełko-Rogozińska
„In-between. Cultures of communication”. Omówienie konferencji zorganizowanej przez NESC, Poczdam, 26-31 lipca 2016 - Kamil Lipiński

Dyskusja wokół „Encyklopedii wiedzy o kulturze”

Kilka uwag o potrzebie powstania „Encyklopedii wiedzy o kulturze” - Anna Czajczyk, Ryszard Zajączkowski
Głosy w dyskusji nad „Encyklopedią wiedzy o kulturze” - A. Zeidler-Janiszewska, E. Wilk, A. Czajka, K. Moraczewski, W. Kawecki, E. Kosowska, S. Bednarek, G. Godlewski
„Encyklopedia wiedzy o kulturze” – uwagi dodatkowe - Anna Czajczyk, Ryszard Zajączkowski