Diagnoza w kulturze

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 5(93)/2016
Diagnoza w kulturze

Diagnoza. Termin przez długi czas kojarzył się nam z kontekstem medycznym, ewentualnie z pracą socjalną lub działaniami szkolnych pedagogów - chociaż jest przecież bardzo zakorzeniony w polskiej tradycji badań społecznych i humanistycznych. Tradycji, o której nieco (i jak sądzimy nieprzypadkowo) zapomniano (ze wstępu dr Agaty Skórzyńskiej i prof. Marka Krajewskiego).

 

Spis treści

Spis treści

Diagnoza w kulturze. Doświadczenia badawcze, animacyjne i artystyczne

Diagnoza w kulturze. Wstęp - Marek Krajewski, Agata Skórzyńska
Badanie a diagnozowanie uczestnictwa w kulturze - Jan Grad
Badania kultury. Między potrzebą obiektywizacji a pokusą instrumentalizacji - Rafał Drozdowski
Do zastosowania? Teoretyzowanie a diagnozowanie kultury - Agata Skórzyńska
Diagnoza w kulturze i "terenowe" studia kulturowe - Marta Kosińska
Cykl, suwak i dobra praktyka. O etnoanimacyjnych badaniach w działaniu - Maja Dobiasz-Krysiak
Klasa i kultura. Interwencja w klasowy kontekst działania instytucji - Przemysław Sadura, Katarzyna Murawska, Dorota Olko
Diagnozy kultury na poziomie gmin: analiza treści dokumentów samorządowych - Paweł Tomanek
Czego mogą nauczyć warsztaty fotograficzne? - próba autodiagnozy - Marianna Michałowska
Ekologia akustyczna. Teoria, praktyka, sztuka - Tomasz Misiak

Omówienia

Raport o raportach. Wielowymiarowa i wielofunkcyjna ocena trafności, recepcji i użyteczności raportów o stanie kultury - Krzysztof Olechnicki, Tomasz Szlendak

The authors of the article discuss the ways in which cultural events influence the socioeconomic system of a region, indicating at the same time dilemmas issuing from the application of economic measures in the assessment of such events. They present the relevance of those activities from a broader, non-economic perspective of the interpretation of cultural values. The base for the analysis was the application of the tool used at the Regional Congress of Culture that took place in Słupsk in October of 2015.