Zmęczenie

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 3(91)/2016
Zmęczenie

Zmęczenie, a więc uniwersalny i systematycznie pojawiający się stan okresowego obniżenia zdolności percepcyjnych oraz sprawności, z jaką zazwyczaj wykonujemy różne czynności - zarówno te fizyczne, jak i te czysto konceptualne, ma też charakter historyczny. W zmodernizowanych społeczeństwach zaś wydaje się mieć ono wyjątkowy status. To jemu właśnie chcielibyśmy przyjrzeć się w tym numerze "Kultury Współczesnej". W artykułach składających się na ten tom będziemy przypatrywać się zmęczeniu z dwóch perspektyw. Po pierwsze, potraktujemy je jako przejaw i krystalizację procesów modernizacyjnych, jako kategorię będącą ich produktem i sprawiającą, że człowiek zaczyna być widziany jako przeszkoda urzeczywistnianiu rozbuchanych ambicji rozwojowych (...). Po drugie, chcielibyśmy pokazać, czym jest zmęczenie dzisiaj, w jakich kontekstach współcześnie występuje, do czego jest wykorzystywane i jakie skutki pociąga za sobą jako specyficzny aktor (ze wstępu prof. Marka Krajewskiego).

Spis treści

Spis treści

Zmęczenie

Wprowadzenie. Zmęczenie: produktywny problem nowoczesności - Marek Krajewski
Od umęczonego ciała do zmęczonej duszy. Krótki szkic ze społecznej historii zmęczenia - Marta Zawodna-Stephan
Utopia zmęczenia - Przemysław Nosal
Obiektywizacja i eksperckość. O ludzkich i nie-ludzkich aktorach legitymizujących zmęczenie - Karolina Kabzińska, Przemysław Rura
Zmęczone ciała w niezrównoważonych systemach gospodarczych i przyrodniczych - Ariel Modrzyk
Nurt z naprzeciwka. Intensywny przemysł jako źródło zmęczenia - Waldemar Rapior
Moda i zmęczenie - Alicja Raciniewska
Zmęczenie i jego spektakle w sporcie - Honorata Jakubowska
Nowi zmęczeni i nowe zmęczenie na przykładzie współczesnych instytucji fitness - Katarzyna Chajbos, Dorota Mroczkowska
Zmęczenie w sieciach społecznych - Bogumiła Mateja-Jaworska, Łukasz Rogowski
Zmęczeni intymnością. Zmęczenie jako doświadczenie, problem i środek komunikacji we współczesnych relacjach intymnych - Filip Schmidt
Uczucia pod kontrolą? Emocjonalne wymiary zmęczenia - Małgorzata Kubacka
Młodzi i zmęczenie demokracją w 27 lat po transformacji ustrojowej – przykład wyborców partii konserwatywno-liberalnych - Agnieszka Stamm
Nieznośna łatwość telewizji – zmęczony odbiorca przed telewizorem. - Bogumiła Mateja-Jaworska

Recenzje i omówienia

Deleuze and research methodologies - Jakub Robaszkiewicz
Nowa widownia. Poradnik z nerwem polemicznym - Agata Skórzyńska