Modele racjonalności w kulturze współczesnej. Dyskusja wokół "Przyczynków do antropologii współczesności" M. Czerwińskiego

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 1(1)/1993
Modele racjonalności w kulturze współczesnej. Dyskusja wokół "Przyczynków do antropologii współczesności" M. Czerwińskiego

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Modele racjonalności w kulturze współczesnej

Artykuł przedstawia refleksje autora wokół problemów związanych z filozoficzną teorią nauki, która zdaniem Karla-Otto Apla musi odpowiedzieć na postawione przez Kanta pytanie o transcendentalne warunki możliwości i prawomocności nauki. Odpowiedź taka powinna uwzględniać transcendentalną wartość języka i wspólnoty językowej.

Artykuł omawia koncepcję transcendentalnego uasadnienia etyki zaprooponowaną przez Karla-Otto Apla. Autorka artykułu podkreśla wartość krytycznego programu Apla i relacjonuje dokonaną przez niego krytykę innych stanowisk filozoficznych (m. in. filozofii analitycznej, postmodernizmu).

Racjonalność i różnica w kulturze: ujęcie pragmatyczne - Richard Rorty

Zdaniem autora artykułu stosunek do psychologii w dużym stopniu wyznacza stanowisko w filozoficznej dyskusji nad teorią działania. W artykule zostało przedstawionych kilka podejść do psychologii oraz sposób w jaki podejścia te przekładają się na teorię działania. Zrelacjonowane zostały poglądy m. in. Paula Churchlanda, Richarda Rortyego, Donalda Davidsona i Karla Poppera.

Richarda Rortyego postmodernistyczny świat ironii - Marek Kwiek
W obronie racjonalności a przeciw schizofrenii umysłu - Michał Buchowski

Dyskusja wokół "Przyczynków do antropologii współczesności" Marcina Czerwińskiego

Przyczynki do przyczynków do antropologii współczesności - Michał Buchowski
Przyczynki czy teoria? - Andrzej Miś
Kilka wątpliwości co do (dyskretnie) modernistycznego nastawienia Marcina Czerwińskiego - Andrzej Szahaj
Uwagi o "Przyczynkach do antropologii współczesności" - Teresa Kostyrko
Między "mocną" i "słabą" hermeneutyką - Anna Zeidler-Janiszewska
Kilka uwag o eksplanacyjnych możliwościach psychologii - Roman Kubicki
O pojęciu kompetencji kulturowej - Krzysztof Kostyrko

Recenzje i omówienia

Paula Virilio filozofia prędkości i estetyka znikania - Krystyna Wilkoszewska
O estetycznej transformacji filozofii transcendentalno-pragmatycznej - Anna Zeidler-Janiszewska
Moda jako ironia nowoczesności - Grzegorz Dziamski
Postmodernizm i polityka - Beata Frydryczak