Kultury umiaru

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 1(117)/2022
Kultury umiaru
Spis treści

Kultury umiaru

Wstęp. Żyć w dobrostanie i w zgodzie z planetą. W poszukiwaniu wzorców kultury umiaru - Michał Czepkiewicz, Weronika Parfianowicz
Siedem postaci w poszukiwaniu staropolskiego nadmiaru. Wokół sukcesu „Opisu obyczajów” Mikołaja Grabowskiego - Igor Piotrowski
Kapitały niedostatku. Historie ludowe i etyka współczesności - Małgorzata Litwinowicz-Droździel
Rzecz, dzielenie się, wywłaszczenie. Alternatywne ekonomie dzieci Korczaka - Marta Rakoczy
O „nowo pojętą oszczędność”. Umiar w socjalistycznym systemie wartości - Weronika Parfianowicz
Dobre życie, turystyka i zmiany klimatu: w poszukiwaniu umiaru - Michał Czepkiewicz

Mniej znaczy dość?

Minimaliści – konsumujący mniej czy inaczej? - Aneta Duda
Mniej znaczy dość. Kultura umiaru na konceptualnych plenerach artystycznych w Polsce lat siedemdziesiątych - Jakub Depczyński, Bogna Stefańska
Po wydobyciu. Nieograniczone spalanie i koksowanie węgla wobec kultury umiaru - Marta Tomczok
Ad minimum. „Profesor Andrews w Warszawie” Olgi Tokarczuk jako opowieść o potrzebach - Iwona Gralewicz-Wolny
Obecność motywów slow life w literaturze dziecięcej XXI wieku. Kilka uwag w kontekście edukacji dziecka - Anna Józefowicz

Omówienia

Czytając Malthusa od nowa. Granice planetarne i ekologia świata obfitości - Jakub Rok
Między magią a racjonalnością - Maciej Kijko
Terapeutyczny fenomen pisania - Marek Błaszczyk

Wspomnienie

Stefan Bednarek (1944-2022) - Izolda Topp-Wójtowicz