„Kultura Współczesna” uzyskała 40 punktów w najnowszym wykazie czasopism MNiSW!

Data publikacji: 01.08.2019
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikował 31 lipca 2019 r. komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

„Kultura Współczesna” przypisana do dyscypliny „nauki o kulturze i religii” otrzymała 40 punktów. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.bip.nauka.gov.pl.

Przypominamy, że trwa nabór tekstów do kolejnego numeru kwartalnika.

O czasopiśmie

Kwartalnik „Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1993 roku – najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury. Od 2006 jest forum Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Pismo, zachowując status kwartalnika naukowego o wyraźnie kulturoznawczym rodowodzie, wpisuje się w najbardziej aktualne debaty poświęcone kulturze, naukom o kulturze, jak również zjawiskom okołokulturowym, jest otwarte na środowiska kulturo- i opiniotwórcze w kraju i za granicą.

Na poszczególne numery kwartalnika składają się artykuły o charakterze teoretycznym i metodologicznym, omawiające współczesne problemy kultury zarówno w ich kontekstach historiozoficznych i socjologicznych, jak i praktycznych.

Opracowanie koncepcji merytorycznej kolejnych numerów i ich redakcja naukowa powierzana jest naukowcom reprezentującym różne środowiska akademickie, z różnych punktów widzenia analizujących problemy kultury współczesnej.

www.kulturawspolczesna.pl